Ons bedrijf
 
Identiteit van de ondernemer:
R.P. Smith
handelend onder de naam: JR Music Productions
Erasmusstraat 127
3822 BD Amersfoort

Tel.:06 36084669
Email: winkel@jr-music-productions.nl

Rabobank rekn.no.: 369000064 tnv R.P. Smith te Amersfoort
KvK Gooi- en Eemland no.: 32171234
 
Disclaimer:
 
Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een order te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten, voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.
"JR Music Productions" aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij "JR Music Productions" of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan "JR Music Productions". Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door "JR Music Productions".
 
Copyright:
 
JR Music Productions
Created by Digitalsstudio
 
 
 
 
Artikel0
EUR0.00
 
 
 
 
 

X - Mas with Ray
 
 
Cd - DvD - gadgets
Terug naar JR Music Productions